Privacy- en cookieverklaring Susan Sandholm

In deze privacyverklaring kun je precies lezen hoe Susan Sandholm omgaat met (jouw) persoonsgegevens.

Over Susan Sandholm/de verantwoordelijke

Ik ben zelf verantwoordelijk voor de gegevens die mij worden toevertrouwd. Als er anderen worden betrokken bij de verwerking van persoonsgegevens, dan wordt dit uitdrukkelijk vermeld in deze verklaring. Ik blijf in deze gevallen wel de verwerkingsverantwoordelijke.

 

Voor alle vragen en opmerkingen rondom privacy en deze privacyverklaring kan je contact opnemen met:

Susan Sandholm

Noorderlicht 61

1704 ZM Heerhugowaard

KvK: 73056502

Btw-nummer: NL002072481B68

 

Contact opnemen kan via e-mail op: info@susansandholm.nl of telefonisch via 06 26 81 94 48

 

De AVG

Ook ik ben gebonden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de AVG) die sinds mei 2018 van kracht is. Volgens de AVG mag ik persoonsgegevens verwerken. Ik moet hiervoor wel een goede grond en een doel hebben én er duidelijk en open over zijn. Daarom heb ik deze privacyverklaring opgesteld.

 

Grondslagen

Gronden voor het verwerken van persoonsgegevens kunnen de wet, een overeenkomst, toestemming of een gerechtvaardigd eigen belang zijn.

Voorbeelden van een doel zijn het draaiend houden van een website, het bijhouden van een administratie of het versturen van een nieuwsbrief zijn.

 

Verwerken

Het begrip verwerken doelt op alles wat er met persoonsgegevens kan worden gedaan: opslaan, bewerken, publiceren, kopiëren, bekijken, weergeven, delen, etc…

 

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die te zijn herleiden tot een persoon. Natuurlijk zijn dit naam- en adresgegevens, geboortedatum en telefoonnummer, maar het kan ook gaan om een omschrijving van een persoon op basis waarvan diegene te herkennen is. Ook IP-adressen zijn persoonsgegevens, omdat deze zo uniek zijn dat ze terug kunnen leiden naar een specifiek huishouden of persoon.

Een bijzondere categorie persoonsgegevens zijn de ‘bijzondere persoonsgegevens’, waaruit gevoelige informatie kan worden gehaald, zoals informatie over gezondheid, geaardheid, religie/levensbeschouwelijke overtuigingen of biometrische gegevens als vingerafdrukken. Susan Sandholm verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

 

De persoonsgegevens die ik van jou verwerk (kunnen) zijn:

 • Voor- en achternaam;
 • E-mailadres;
 • Bedrijfsgegevens (van zelfstandig ondernemers);
 • Telefoonnummer;
 • IP-adres;
 • Naam social accounts;
 • Bank- en betaalgegevens.

Wanneer er welke gegevens worden verwerkt kun je hieronder lezen.

 

 

Nieuwsbrief

Als je hebt aangegeven mijn nieuwsbrief te willen ontvangen, wordt je naam en e-mailadres toegevoegd aan de mailinglist en gebruikt om nieuwsbrieven toe te sturen. Je hebt deze gegevens zelf doorgegeven en toestemming gegeven deze op de mailinglist te plaatsen.

Voor het versturen van nieuwsbrieven wordt gebruik gemaakt van software van een derde. Je gegevens worden in dit systeem bewaard totdat ik stop met de nieuwsbrief of totdat jij jezelf afmeld. Afmelden van de nieuwsbrief kan door onderin de nieuwsbrief aan te klikken dat je wilt uitschrijven.

 

Contact

Als je het contactformulier op mijn website hebt ingevuld, of via DM om contact hebt gevraagd, heb je zelf contactgegevens achtergelaten. Daarmee heb je toestemming gegeven dat jouw contactgegevens worden verwerkt om contact te hebben. Deze gegevens worden dan ook alleen gebruikt met het doel contact met je op te nemen en/of jouw vragen te beantwoorden en eventueel voor mijn CRM systeem waarin ik dit contact bijhoud. Als dit contact niet leidt tot een samenwerking, zullen je gegevens binnen twee maanden na het laatste contact worden verwijderd.

 

Uitvoeren van de overeenkomst

Als er een overeenkomst is gesloten tussen jou en Susan Sandholm zal ik jouw gegevens gebruiken voor het sturen van de facturen en tijdens/voor het uitvoeren van de overeenkomst. Zo houd ik jouw Instagram in de gaten, gebruik ik je contactgegevens voor de coachingsessies, voeg ik je toe aan mijn online leeromgeving. Dit is natuurlijk afhankelijk van de dienst die jij afneemt. Je gegevens zullen niet worden gebruikt met een ander doel dan het nakomen van de overeenkomst.

 

Administratie

Susan Sandholm is wettelijk verplicht een administratie bij te houden. Hieronder vallen ook jouw persoonsgegevens. Daarnaast wordt ook correspondentie bewaard die nodig is om aan te tonen dat je daadwerkelijk mijn klant bent (geweest).

Er is een wettelijke bewaarplicht, op basis waarvan ik jouw gegevens 8 jaar zal bewaren. Na het verstrijken van deze termijn worden je gegevens vernietigd.

 

CRM systeem

Ik houd een CRM systeem bij in online software. Als ik je nog niet heb gesproken en/of om toestemming heb gevraagd om je naam te noteren, kan ik besluiten om op grond van mijn eigen belang persoonsgegevens in dit systeem te zetten. Mijn belang hierbij is het vinden van de juiste klanten en dus de groei van mijn bedrijf. Ik verwerk jouw gegevens alleen op deze grond, als ik wel (bijvoorbeeld via social media) de indruk heb dat jij er ook belang bij hebt. Zonder toestemming gebruik ik alleen (een afkorting van) je naam of je instagramnaam en het soort contact dat er is geweest. Je mag ook altijd vragen of ik je eruit wil halen.

Je gegevens blijven in mijn CRM systeem staan tot het duidelijk is dat je geen interesse hebt in mijn diensten, jij zelf aangeeft dat je jouw gegevens eruit wil hebben of je klant bij mij wordt.

 

Cookies

Op mijn websites gebruik ik cookies. Cookies zijn kleine bestandjes die op jouw apparaat (laptop, telefoon, etc…) worden geplaatst door de website. Sommige cookies mag ik zonder toestemming plaatsen, omdat de website zonder deze cookies niet kan functioneren. Andere cookies worden alleen geplaatst als je hier toestemming voor geeft. Je kunt cookies zelf verwijderen via de browserinstellingen van het apparaat waarmee je de website hebt bezocht.

 

Mijn website plaatst de volgende cookies:

 • Functionele cookies
  Deze cookies zorgen ervoor dat de website goed functioneert. Het gaat hierbij om cookies die bijvoorbeeld ervoor zorgen dat je de website op de juiste manier in beeld krijgt en de juiste taal wordt ingesteld. Ook zorgen ze ervoor dat je kunt inloggen en, bijvoorbeeld, dat je ingelogd blijft. Deze cookies worden door alle websites geplaatst en zijn noodzakelijk om de website te kunnen bezoeken. Zonder deze cookies kan je de website niet bezoeken en kan ik ook geen werkende website houden.
 • Analytische cookies
  Analytische cookies geven inzicht in jouw bezoek op de website. Ik kan in Google Analytics precies zien hoe je door de website heen bladert, welke pagina’s het meest bezocht worden en welke niet, op welk apparaat je de website bezoekt en andere relevante gegevens waardoor ik mijn website kan verbeteren. Het is voor mij natuurlijk van groot belang dat de website goed werkt en aansluit op wat jij interessant vindt.

Deze analytische cookies gebruiken jouw IP-adres, maar het IP adres wordt niet volledig opgeslagen en wordt niet gedeeld met derden. Daardoor zijn deze gegevens niet naar jou te herleiden (anoniem) en is het geen persoonsgegeven meer. Toestemming is alleen nodig voor persoonsgegevens.

 • Tracking/marketing cookies

Dit zijn cookies die bijhouden hoe jij over het web surft. Op deze manier kan ik relevante advertenties laten zien, zien hoe je bij mijn site bent gekomen of advertenties van andere websites of sociale media laten zien. Dit zijn dus eigenlijk cookies die andere partijen (derden) plaatsen en die worden herkend, waardoor je alleen relevante advertenties te zien krijgt. Dit type cookies plaats ik niet.

 

Social media
Voor mijn marketing, dienstverlening en interactie met (potentiële) klanten, maak ik gebruik van Instagram, Facebook en Pinterest.

Op het moment dat jij jezelf aanmeldde bij Instagram, Facebook en LinkedIn, ben je akkoord gegaan met hun voorwaarden. Dat anderen je kunnen vinden en zien is hier onderdeel van. Susan Sandholm heeft hier verder geen rol in. Voor deze voorwaarden en (privacy)instellingen verwijs ik je dan ook naar de betreffende sociale media.

 

Derden

Bij mijn bedrijfsvoering maak ik gebruik van de diensten van derden. Deze derden kunnen in bepaalde gevallen toegang hebben tot jouw gegevens. Met deze derden hebben ik een verwerkersovereenkomst gesloten en zij hebben alleen toegang tot jouw gegevens voor zover noodzakelijk en met een specifiek doel. In de meeste gevallen zullen deze derden uw gegevens niet te zien krijgen en enkel opslaan (zoals de webhoster).

 

Het gaat om de volgende derden:

 • Boekhouder;
 • Boekhoudsoftware;
 • Software voor de mailinglist en de verspreiding van mijn nieuwsbrief;
 • Webhoster voor het in de lucht houden van de website en e-mail;
 • Cloudopslag;
 • Provider voor telefonie.

 

Rechten van betrokkenen

Als ik jouw persoonsgegevens verwerk, dan heb jij bepaalde rechten. Zo mag je te allen tijde inzage vragen in de gegevens die ik van je heb. Daarnaast heb je het recht van te vragen jouw gegevens aan te passen, te verwijderen of over te dragen aan een ander. Dit kan door contact op te nemen via info@susansandholm.nl. Je verzoek kan alleen worden ingewilligd als dit wettelijk is toegestaan.

 

Beveiliging

Alle persoonsgegevens zullen op een adequate manier worden beveiligd, zoals je ook van mij mag verwachten. Jouw gegevens worden ook niet aan derden verstrekt, anders dan hierboven is vermeld.

 

Klachtrecht

Ben je niet tevreden met de manier waarop Susan Sandholm met jouw persoonsgegevens omgaat? Dan mag je natuurlijk altijd je zorgen met mij bespreken, eventueel in een persoonlijk gesprek.

Daarnaast heb je te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de autoriteit persoonsgegevens. Zie voor meer informatie en het meldingsformulier https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/behandeling-van-klachten-door-de-ap.